Aktualizace 03.04.2013

Jste návštěvník

Počítadlo

Valid XHTML 1.0 StrictValidace CSS

Aktuality

Listopad 2012

Musíme pochválit soutěžící žáky. Byli skutečně šikovní.

Říjen 2012

Připravujeme soutěž pro žáky základních škol v regionu v rámci Dnů zručnosti.

Září 2012

Začal nový školní rok a s ním přišli i noví žáci. I pro ně je domeček určen.

Červen 2012

Domeček je postaven. Museli jsme ho zabezpečit kamerovým systémem proti nezvaným hostům. S fotografiemi Domečku jsme se setkali i v partnerské škole ve Francii. Její žáci zde byli na návštěvě na jaře.

Zde naleznete ukázku vzdělávacích materiálů. Celou verzi díky velikosti zašleme prostřednictvím úschovny.

Květen 2012

Stavba pokračuje. Dokončili jsme interiérové obložení a venkovní nátěry. Museli jsme OSB deskami zabezpečit okna a dveře před nezvanými hosty.

Duben 2012

Počasí nám přeje a můžeme pokračovat ve stavbě. Přišel další stavební materiál a tak finišujeme ve výstavbě, abychom stihli termín 30. června. Zároveň dopracováváme změny v dokumentaci.

Březen 2012

Konečně vysvitlo sluníčko a žáci nám venku nemrznou. Pokračující práce na Domečku i všechny výstupy projektu, ať už vzdělávací materiály či nářadí si prohlédli truhláři z partnerské školy ve Vendôme ve Francii. Replika Domečku vyroste zřejmě i ve Francii.

Únor 2012

Počasí nám stále nepřeje. Dílny jsou plné polotovarů, stavba venku ale nepokračuje. V březnu jsou prázdniny a konec projektu se blíží! Alespoň využíváme naše výukové materiály.

Leden 2012

Tak jsme to počasí asi přechválili! Práce venku v současných podmínkách vůbec nepřichází v úvahu. Žáci pracují pouze v dílnách. Pokračují Dny zručnosti a proběhl další den otevřených dveří.

Prosinec 2011

Díky pěknému počasí pokračujeme ve stavbě. Proběhly Dny zručnosti pro Základní školu Třemošnice.

Listopad 2011

Stále je krásně, stavíme. Žáci se učí obsluhovat nové nářadí. Proběhly Dny zručnosti pro Základní školu Nasavrky a Základní školu Vilémov.

Říjen 2011

Počasí nám přeje a tak stavíme. Výuka probíhá podle plánu.

Září 2011

Od počátku září byla odstartována výuka podle nových vzdělávacích materiálů. Žáci začali stavět domeček. Jeho stavba se pro žáky stala prestižní záležitostí.

Srpen 2011

Všechny materiály byly vytištěny a svázány, výuka může začít! Na srpnové pedagogické radě byli zaměstnanci školy seznámeni s výstupy projektu. Výchovní poradci okolních základních škol byli pozváni na další Dny zručnosti.

Červenec 2011

Jsou hotovy nutné jazykové úpravy a definitivní řazení všech materiálů.

Byla dokončena a předána stavba vnějšího prostředí.

Červen 2011

Tvorba technologických postupů, technické dokumentace a metodiky pro všechny ročníky oborů truhlář a klempíř je je dokončena. Zbývá provést nutné jazykové úpravy.

Firma Rupol Ronov nad Doubravou pokračuje se stavbou vnějšího prostředí.

Květen 2011

Tvorba technologických postupů, technické dokumentace a metodiky pro třetí ročníky oborů truhlář a klempíř je před dokončením. Proběhl další Den zručnosti, tentokrát pro Základní školu Prachovice.

Firma Rupol Ronov nad Doubravou započala se stavbou vnějšího prostředí.

Duben 2011

Začala tvorba technologických postupů, technické dokumentace a metodiky pro třetí ročníky oborů truhlář a klempíř. Dokumentace pro základní školy byla dokončena, další dny zručnosti proběhnou v květnu.

Březen 2011

Jsou dokončeny technologické postupy, technická dokumentace a metodika pro druhé ročníky oborů klempíř i truhlář. Zároveň je připravena dokumentace pro základní školy včetně prvních modelových příkladů - struhadla na parmazán a stojánku na mobilní telefon. První z nich byl konzultován s firmou Antikoro Vilémov.

Únor 2011

Jsou dokončeny technologické postupy, technická dokumentace a metodika pro první ročníky oborů klempíř i truhlář.

Byla pořízena část nářadí pro obor klempíř.

Leden 2011

Intenzívně se připravují vzdělávací materiály.

Vyšel první novinový článek v Chrudimském deníku.

Prosinec 2010

Jsou slavnostně předány notebooky pro realizační tým autorů, kteří již mají zpracovány první výstupy - vzdělávací materiály.

Projekt byl propagován 15. prosince v Ideonu v Pardubicích na Veletrhu dalšího vzdělávání.

Listopad 2010

Je stanoven realizační tým a připraven podrobný harmonogram projektu. Realizační tým vytváří obsahovou strukturu simulátoru a výukových materiálů. Vznikají první výkresy, technologické postupy a metodiky.

Bylo vypsáno a uzavřeno výběrové řízení Hardware a software.

Bylo vypsáno a uzavřeno výběrové řízení Simulační prostředí. Na základě povolení byly pokáceny dva stromy v místech, kte bude stát simulátor.

Uskutečnil se první Den zručnosti pro žáky osmých a devátých tříd třemošnické základní školy, kterého se zúčastnilo 60 žáků.

 

 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0017

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název prioritního tématu: Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů.

Popis projektu

Cíle

Projekt má dva stěžejní cíle:

  1. Zatraktivnit pomocí simulátoru obory truhlář a klempíř, což v praxi znamená vymodelovat prostředí co nejvíce se blížící reálné situaci.
  2. Vytvoření výkresové dokumentace a technologických postupů - metodiky - pro využití simulátoru. Cílem v této oblasti je vytvoření metodiky, jak postupovat při ověřování teoretické přípravy v praktickém prostředí simulátoru. Výkresová dokumentace bude sloužit jako předpoklad k vytvoření technologických postupů aplikovaných na simulátoru.

Popis cílové skupiny

Cílová skupina I

Cílová skupina II