Aktualizace 09.03.2015

Jste návštěvník
Počítadlo

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!

Aktuality

Únor 2015

Další kurzy, stejně jako celý projekt, pomalu končí.

Leden 2015

Část kurzů byla již ukončena.

Prosinec 2014

Pokračuje vzdělávání cílové skupiny.

Listopad 2014

Pokračuje vzdělávání cílové skupiny. Stále se hlásí další zájemci.

Říjen 2014

Probíhá vzdělávání cílové skupiny. Monitorovací indikátor počet podpořených osob je splněn.

Září 2014

Začalo vzdělávání ve všech deseti vzdělávacích programech. Pro účastníky těchto programů je připraveno nářadí.

Srpen 2014

E-learning je v hotový včetně korektur. Proběhlo výběrové řízení na nástrojařské nářadí.

Červenec 2014

Začíná vznikat e-learningové prostředí a elektronické vzdělávací materiály.

Červen 2014

Všech 10 vzdělávacích materiálů je připraveno k tisku.

Květen 2014

Poslední vzdělávací programy byly opřipomínkovány. Připravujeme strukturu e-learningu.

Duben 2014

Tvorba vzdělávacích materiálů se blíží ke konci.

Březen 2014

Hotové vzdělávací programy byly opřipomínkovány.

Únor 2014

Další dva vzdělávací programy prošky jazykovou kontrolou. Všechny čtyři byly odeslány k přopomínkování.

Leden 2014

Před jazykovou kontrolou jsou další dva vzdělávací programy.

Prosinec 2013

První dva vzdělávací programy prošly jazykovou kontrolou.

Listopad 2013

První dva vzdělávací materiály jsou v kostce hotovy.

Říjen 2013

Vznikají první moduly vzdělávacích materiálů. Po ukončení výběrového řízení čekáme na dodání nástrojařské frézky.

Září 2013

Byla stanovena struktura v vzhled vzdělávacích materiálů.

Srpen 2013

Vzdělávací programy jsou hotovy včetně korektur. Realizační tým začíná připravovat vzdělávací materiály.

Červenec 2013

Proběhlo výběrové řízení na nástrojařskou frézku. Byla podepsána smlouva.

Červen 2013

Připravujeme výběrové řízení na nástrojařskou frézku.

Květen 2013

Vzdělávací programy jsou v podstatě hotovy. Probíhají závěrečné grafické a jazykové korektury.

Duben 2013

Pokračuje připrava vzdělávacích programů.

Březen 2013

Začínáme připravovat zbylé čtyři vzdělávací programy.

Únor 2013

Šest vzdělávacích programů je kompletně hotovo, vytištěno a odsouhlaseno Partnerem.

Leden 2013

První polovina vzdělávacích programů je v kostce hotova. Nyní nás čeká grafická a jazyková korektura a po ní konzultace se sociálním partnerem.

Prosinec 2012

Realizační tým konzultoval moduly vzdělávacích programů s partnerem.

Listopad 2012

Realizační tým pracuje na obsahu jednotlivých vzdělávacích programů.

Říjen 2012

Byly připraveny titulní strany vzdělávacích programů a rozdělení vzdělávacích programů do modulů.

Září 2012

Při poradách realizačního týmu byly rozděleny jednotlivé vzdělávací programy mezi jeho členy a byla stanovena jejich grafická úprava.

Srpen 2012

Návrhy grafiky vzdělávacího programu jsou průběžně aktualizovány.

Červenec 2012

Prázdniny? Ne. Začínáme! Byl stanoven realizační tým a podepsány dohody o pracovní činnosti.

 

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/03.0006

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název prioritního tématu: Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, ukončení rozdělování předmětů na základě rozdílů mezi muži a ženami a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy

Popis projektu

Cíle

Cíle projektu vycházejí z podporovaných aktivit:

  1. Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
  2. Cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.

Hlavní přínosy projektu

Popis cílové skupiny

Cílová skupina I

Cílová skupina II: