Aktualizace 06.01.2017

Jste návštěvník
Počítadlo

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!

Aktuality

Září 2016

V rámci udržitelnosti projektu začíná v září další běh kurzů. Přihlášky jsou k dispozici v sekretariátu školy.

Září 2015

V rámci udržitelnosti projektu začíná v září další běh kurzů. Přihlášky jsou k dispozici v sekretariátu školy.

Prosinec 2014

Skončil druhý běh kurzu a zároveň projekt.

Listopad 2014

Začal druhý běh vzdělávacího programu.

Říjen 2014

První běh vzdělávání byl ukončen.

Září 2014

Začal první běh vzdělávání.

Srpen 2014

Proběhla kontrola e-learningu a testů.

Červenec 2014

byl dokončen e-learning.

Červen 2014

Vzdělávací materiály jsou hotovy. Připravujeme podklady pro e-learning.

Květen 2014

Poslední část vzdělávacích materiálů odeslána k opřipomínkování.

Duben 2014

Druhá část vzdělávacích materiálů odeslána k opřipomínkování.

Březen 2014

První část vzdělávacích materiálů odeslána k opřipomínkování.

Únor 2014

Vzdělávací materiály jsou doplňovány metodikami.

Leden 2014

Proběhla měření hlučnosti a prašnosti ve svařovně. Přibývají další stránky ve vzdělávacích materiálech.

Prosinec 2013

Pokračují práce na vzdělávacích materiálech. Svařovna je již kompletně vybavena.

Listopad 2013

Uskutečnilo je výběrové řízení na dodávku vybavení svařovny. Byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem.

Říjen 2013

Je ukončeno vzdělávání členů realizačního týmu. Zbývají jen zkoušky Mezinárodních svářečských technologů.

Září 2013

Vzdělávací program je v kostce hotov. Neustále se však aktualuje podle nově získaných informací z kurzu v Ostravě.

Srpen 2013

Koncem měsíce nastoupili dva členové realizačního týmu na VŠB Ostrava na kurz Mezinárodní svářečský technolog.

Červenec 2013

Svařovna je již téměř hotová.

Červen 2013

Pokračuje příprava vzdělávacích programů. Dokončuje se svařovna.

Květen 2013

Dva členové realizačního týmu úspěšně absolvovali kurz svařování kovů podle evropské normy. Rozvody elektrické energie a podlaha je připravena.

Duben 2013

Začínáme! Byl stanoven realizační tým, rozepsán měsíční plán prací. Byl stanoven rozpis vzdělávání realizačního týmu. Proběhla dvě výběrová řízení. Začaly úpravy v dílnách.

 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.46/02.0033

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Popis projektu

Cíle

Cíle projektu vycházejí z podporovaných aktivit:

Hlavní přínosy projektu

Popis cílové skupiny

Cílová skupina I

Cílová skupina II: