Aktualizace 19.12.2014

Jste návštěvník
Počítadlo

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!

Aktuality

Prosinec 2014

Skončil poslední kurz i projekt.

Listopad 2014

Kurz byl ukončen. Úspěšně absolvovaly i dvě dívky. Začel poslední kurz.

Říjen 2014

Pokračuje kurz. Všechny materiály jsou hotové.

Září 2014

Začal další svářečský kurz.

Srpen 2014

Stejně jao v červenci ani v srpnu výuka neprobíhá.

Červenec 2014

Využíváme volna a intentivně pracujeme na dokončení veškerých materiálů

Červen 2014

Pátá skupina absolvovala praxi a závěrečnou zkoušku. Technologické postupy a metodiky jsou před dokončením.

Květen 2014

Čtvrtá skupina absolvovala praxi a závěrečnou zkoušku. Pokračují práce na technologických postupech a metodice.

Duben 2014

Třetí skupina absolvovala praxi a závěrečnou zkoušku.

Březen 2014

Druhá skupina absolvovala praxi a závěrečnou zkoušku.

Únor 2014

První skupina žáků absolvovala závěrečné zkoušky. Druhá skupina je připravena teoreticky.

Leden 2014

Začalo praktické vzdělávání prvních osmi žáků.

Prosinec 2013

Bylo dodáno veškeré vybavení svařovny. Po teoretické výuce může začít i výuka praktická.

Listopad 2013

Uskutečnilo je výběrové řízení na dodávku vybavení svařovny. Byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem.

Říjen 2013

Uskutečňuje se poptávkové řízení na dodávku zařízení. Školní vzdělávací program je hotov.

Září 2013

Oslovili jsme tři firmy na provedení kontroly svařovny po stránce bezpečnosti práce. Stále pokračuje tvorba školního vzdělávacího programu.

Srpen 2013

Svařovna je před kolaudací.

Červenec 2013

Bylo uskutečněno výběrové řízení a podepsána smlouva s dodavatelem.

Červen 2013

Začínáme! Byl stanoven realizační tým, rozepsán měsíční plán prací. Připravujeme výběrové řízení na dodavatele vzduchotechniky.

 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.28/02.0019

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Popis projektu

Cíle

Cíle projektu vycházejí z podporovaných aktivit:

Hlavní přínosy projektu

Popis cílové skupiny

Cílová skupina I

Cílová skupina II: